JooBIP to pakiet rozszerzeń wprowadzający funkcjonalności określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wenętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 z dnia 2007.01.22)  do systemu zarządzania treścią Joomla. Dzięki niemu w kilka chwil można uruchomić własną stronę biuletynu informacji publicznej lub stronę podmiotową z funkcjonalnością biuletynu.

Podstawowe funkcje pakietu:

  • kontrola i prezentacja zmian informacji objętych obserwacją pakietu;
  • konfigurowalny zakres danych podstawowych i metadanych informacji przeznaczonych do obserwacji;
  • obsługa wprowadzania metryk informacji;
  • możliwość wyświetlania informacji o ważności lub dezaktualizacji informacji;
  • możliwość porównywania wersji informacji z detekcją zmian;
  • brak ingerencji w oryginalną zawartość informacji (po wyłączeniu pakietu treść zostaje niezmieniona).

 

Pobierz JooBIP